Golijski jogurt

2,8% mlečne masti
Pakovanja: 1 litara

    VRH